C2.Genome biology.Bartek

Organisation: C2.Genome biology

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Bartek, 171 77 Stockholm

Anställda

Jiri Bartek professor, kallad
Jirina Bartkova forskare
Andrea Björkman Anknuten till Forskning
Jaime Andrés Espinoza Ruiz forskare
Johana Fernandez Martinez laboratorietekniker
Michael Hawgood doktorand
Dimitris Kanellis projektledare
Martin Kosar postdoktor
Bennie Lemmens forskare
Mikael Lindström forskare
Ann-Sofie Nilsson biomedicinsk analytiker
Asimina Zisi doktorand