C2.Genome biology.Bartek

Organisation: C2.Genome biology

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Bartek, 171 77 Stockholm

Anställda

Jiri Bartek professor, kallad
Jirina Bartkova forskare
Ewelina Dratkiewicz Anknuten till Forskning
Jaime Andrés Espinoza Ruiz forskare
Johana Fernandez Martinez laboratorietekniker
Michael Hawgood doktorand
Dimitris Kanellis projektledare
Martin Kosar Anknuten till Forskning
Bennie Lemmens forskare
Mikael Lindström forskare
Ann-Sofie Nilsson biomedicinsk analytiker
Styliani Papadaki Anknuten till Forskning
Sheetanshu Saproo Anknuten till Forskning