C2.Genome biology.Elsässer

Organisation: C2.Genome biology

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Elsässer, 171 77 Stockholm

Anställda

Rozina Caridha laboratorieansvarig
Yuying Cheng Anknuten till Forskning
Christopher Dirks forskningsassistent
Simon Elsässer senior forskare
Banushree Kumar doktorand-L
Lorenzo Lafranchi postdoktor
Jing Lyu doktorand-L
Birthe Meineke projektledare
Carmen Navarro Luzon postdoktor
Angelo Salazar doktorand
Dörte Schlesinger doktorand
Rui Shao doktorand
Philip YUNG postdoktor