C2.Genome biology.Elsässer

Organisation: C2.Genome biology

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Elsässer, 171 77 Stockholm

Anställda

Rozina Caridha laboratorieansvarig
Simon Elsässer senior forskare
Omid Fotouhi postdoktor
Lorenzo Lafranchi postdoktor
Birthe Meineke projektledare
Carmen Navarro Luzon postdoktor
Laxmipriya Ramesh forskningsassistent
Dörte Schlesinger doktorand-L
Laura Steponaviciute forskningsassistent
Hetey Szabolcs postdoktor
Philip YUNG projektledare