C2.Genome biology.Fernandez-Capetillo

Organisation: C2.Genome biology

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Fernandez-Capetillo, 171 77 Stockholm

Anställda

Wareed Ahmed Anknuten till Forskning
Myriam Barz doktorand
Jordi Carreras-Puigvert Anknuten till Forskning
Oscar Fernandez-Capetillo professor
Daniela Hühn projektledare
Maria Häggblad forskningsingenjör
Xuexin Li Anknuten till Forskning
Louise Lidemalm laboratorietekniker
Bartlomiej Porebski postdoktor
Mine Tanriöver forskningsassistent