Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biomaterial, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Biomaterial.Stevens
C2.Biomaterial.Teixeira
C2.Biomaterial.Högberg
C2.Biomaterial.Reinius

Employees

Alessondra Speidel Anknuten till Forskning
Miina Ojansivu Anknuten till Forskning
Yunshi Yang doktorand
Giulio Bernardinelli doktorand
Ioanna Smyrlaki doktorand
Christina Kolonelou doktorand
Christopher Grigsby Anknuten till Forskning
Iris Rocamonde Lago doktorand
Marco Lolaico doktorand, marie curie
Trixy Fang doktorand
Joel Spratt Anknuten till Forskning
Margaret Holme Anknuten till Forskning
Ferenc Fördös postdoktor
Georges Kiriako doktorand, marie curie
Cosimo Ducani Anknuten till Forskning
Antonio Lentini postdoktor
Leyden Fernandez Vidal postdoktor
Igor Baars Anknuten till Forskning
Ian Hoffecker postdoktor
Christos Coucoravas postdoktor
Ekaterina Petrova postdoktor
Ana Teixeira forskare
Christopher Wood postdoktor, marie curie
Molly Stevens professor, kallad
Björn Reinius forskarassistent
Elena Ambrosetti postdoktor
Helene Autefage projektledare
Hanna Barriga postdoktor
Björn Högberg professor
Juha Ojala Annan grund
Anurupa Nagchowdhury forskningsassistent
Natali Papanicolaou doktorand
Toon Verheyen Annan grund