C2.Medicinska systems bioteknik

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinska systems bioteknik, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.MSB.Stevens
C2.MSB.Teixeira
C2.MSB.Högberg
C2.MSB.Reinius
C2.MSB.Functional genomics

Anställda

Elena Ambrosetti postdoktor
Helene Autefage forskningssamordnare
Igor Baars doktorand
Hanna Barriga Anknuten till Forskning
Ieva Berzina doktorand
GIovanna Cassone Salata Anknuten till Forskning
Phillip Chivers Anknuten till Forskning
Phillip Chivers postdoktor
Cosimo Ducani Anknuten till Forskning
Enya Engström doktorand
Ferenc Fördös forskningsspecialist
Christopher Grigsby forskare
Angela Grommet Anknuten till Forskning
Karl-Anton Harms Anknuten till Forskning
Björn Högberg professor
Georges Kiriako doktorand
Margareta Kling Pilström laboratorieingenjör
Alexander Kloosterman Anknuten till Forskning
Christina Kolonelou doktorand-L
Antonio Lentini postdoktor
Marco Lolaico doktorand
Ekaterina Morgunova forskare
Joyce Noble Anknuten till Forskning
Juha Ojala Anknuten till Forskning
Miina Ojansivu postdoktor
Natali Papanicolaou doktorand
Ekaterina Petrova postdoktor
Björn Reinius senior forskare
Iris Rocamonde Lago doktorand
Boxuan Shen Anknuten till Forskning
Namrata Singh Anknuten till Forskning
Ioanna Smyrlaki doktorand-L
Alessondra Speidel Anknuten till Forskning
Joel Spratt postdoktor
Molly Stevens professor, kallad
Rui Sun postdoktor
Inderpreet Kaur Sur forskare
Minna Taipale forskare
Jussi Taipale professor
Ana Teixeira senior forskare
Yang Wang doktorand
Sebastian Wettersten doktorand
Yujiao Wu postdoktor
Hongji Yan Anknuten till Forskning
Yunshi Yang doktorand-L
Rong Yu postdoktor
Wenshuo Zhao forskningsassistent