C2.Biomaterial.Högberg

Organisation: C2.Biomaterial

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biomaterial Högberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Igor Baars doktorand, marie curie
Ieva Berzina Anknuten till Forskning
Cosimo Ducani Anknuten till Forskning
Ferenc Fördös forskningsspecialist
Björn Högberg professor
Alexander Kloosterman Anknuten till Forskning
Marco Lolaico doktorand
Anurupa Nagchowdhury samordnare
Iris Rocamonde Lago doktorand
Boxuan Shen Anknuten till Forskning
Ioanna Smyrlaki doktorand-L
Yang Wang doktorand
Yunshi Yang doktorand-L