C2.MSB.Stevens

Organisation: C2.Medicinska systems bioteknik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 MSB Stevens, 171 77 Stockholm

Anställda

Helene Autefage forskningssamordnare
Hanna Barriga forskningsspecialist
Giovanna Cassone Salata Anknuten till Forskning
Phillip Chivers postdoktor
Christopher Grigsby forskare
Angela Grommet Anknuten till Forskning
Karl-Anton Harms Anknuten till Forskning
Juha Ojala Anknuten till Forskning
Miina Ojansivu postdoktor
Namrata Singh Anknuten till Forskning
Alessondra Speidel Anknuten till Forskning
Molly Stevens professor, kallad
Hongji Yan Anknuten till Forskning