C2.Biomaterial.Stevens

Organisation: C2.Biomaterial

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biomaterial Stevens, 171 77 Stockholm

Anställda

Helene Autefage forskningssamordnare
Hanna Barriga Anknuten till Forskning
Phillip Chivers Anknuten till Forskning
Hongya Geng postdoktor, marie curie
Christopher Grigsby forskare
Angela Grommet Anknuten till Forskning
Karl-Anton Harms Anknuten till Forskning
Margaret Holme forskningssamordnare
Juha Ojala Anknuten till Forskning
Miina Ojansivu postdoktor
Namrata Singh postdoktor
Alessondra Speidel postdoktor
Molly Stevens professor, kallad
Rui Sun postdoktor
Lukeriya Zharova Anknuten till Forskning