C2.MSB.Functional genomics

Organisation: C2.Medicinska systems bioteknik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 MSB Functional genomics, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.MSB.FG.Taipale

Anställda

Otto Kauko Anknuten till Forskning
Margareta Kling Pilström laboratorieingenjör
Ekaterina Morgunova forskare
Marina Salvadores Ferreiro Anknuten till Forskning
Inderpreet Kaur Sur forskare
Minna Taipale forskare
Jussi Taipale professor
Yujiao Wu postdoktor
Rong Yu postdoktor
Wenshuo Zhao Anknuten till Forskning