UF.IT-Avdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF IT-Avdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Utveckling
UF.ITA.Infrastruktur
UF.ITA.Service
UF.ITA Centralt

Anställda

Mats Andersson IT-specialist
Ludvig Andersson drifttekniker
Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
Denniz Balta drifttekniker
Jennifer Baral projektledare
Jenny Bark Extern konsult/Inhyrd personal
Ludwig Berglund systemadministratör
Anders Bergqvist teamchef
Adam Björkman Extern konsult/Inhyrd personal
Christian Bohm teamchef
Shervan Brifkany Extern konsult/Inhyrd personal
Ronny Byström systemutvecklare
Mikael Carp systemförvaltare
Pratap Chatterjee systemutvecklare
Norton Cras Extern konsult/Inhyrd personal
Stellan Crusoe drifttekniker
Ola Danielsson Extern konsult/Inhyrd personal
Michele Di Geronimo projektledare
John Ekare systemutvecklare
Simon Ekberg Annan grund
Per Eklund Extern konsult/Inhyrd personal
Pontus Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Morris Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Rasmus Falkenhem Extern konsult/Inhyrd personal
Parisa Farzbod systemförvaltare
Edgardo Faune systemadministratör
Alex Gatica systemförvaltare
Muj Gellvén samordnare
Martina Gidlöf samordnare
Johan Hagelin systemförvaltare
Tina Harberts systemerare
Niclas Henriksson drifttekniker
Tommi Himmelroos systemutvecklare
Marcus Holmerin systemförvaltare
Rasmus Jansson Extern konsult/Inhyrd personal
Eric Johansson drifttekniker
Stefan Kaptens systemförvaltare
Caroline Karlsson teamchef
Jacob Karlsson drifttekniker
Martin Karlsson systemadministratör
Christer Karlsson IT-specialist
Vito Kasim drifttekniker
Daniel Kazuka Annan grund
Andreas Kjellman Extern konsult/Inhyrd personal
Michal Kment drifttekniker
Patrik Krantz drifttekniker
Tiina Laas systemförvaltare
Tobias Lagerbjelke nätverkstekniker
Peter Larsson IT-specialist
Rasmus Larsson systemadministratör
Robert Lundell Annan grund
Birgitta Lönnerberg IT-specialist
Marie Löwinder systemförvaltare
Susanne Magnusson samordnare
Daniel Malmqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Mohsen Masrour systemutvecklare
Stefan Matovic drifttekniker
Jonas Meijer Extern konsult/Inhyrd personal
Neda Memar systemutvecklare
Johan Mitchell drifttekniker
Martin Modeen systemadministratör
Shabnam Mojeri controller
Ulf Morgell systemförvaltare
John Mårtensson systemförvaltare
Mattias Nordström enhetschef
Per Norlin databastekniker
Mauritz Norman Extern konsult/Inhyrd personal
Per Persson systemadministratör
Linus Pettersson systemadministratör
Beate Pettersson systemförvaltare
Oliver Phalén teamchef
Martin Pousette teamchef
Oscar Ramsin IT-specialist
Andreas Rehnström Extern konsult/Inhyrd personal
Urban Ryttmarker IT-specialist
Johan Sandfeldt IT-specialist
Mikael Sennerholm Extern konsult/Inhyrd personal
Ulf Sidklev Extern konsult/Inhyrd personal
Mikael Sigemo drifttekniker
Juan Silva nätverkstekniker
Martin Sjöberg drifttekniker
Niklas Sjöberg nätverkstekniker
Jonas Sjöström systemadministratör
Christian Sporre systemadministratör
Gunne Storm Extern konsult/Inhyrd personal
Fredrik Strålind Extern konsult/Inhyrd personal
Ralf Swenning drifttekniker
Henrik Svensson systemadministratör
Rikard Svärd drifttekniker
Kerry Söderblom enhetschef
Lars Söderström Extern konsult/Inhyrd personal
Tuula Talso systemadministratör
Tony Taponen systemadministratör
Ranjan Thangarajah nätverkstekniker
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Susanne Torell systemförvaltare
Chad Tunell drifttekniker
Helena Törnquist systemförvaltare
Jasin Uthman systemadministratör
Fredrik Wallström IT-säkerhetsspecialist
Mikael Wettercrantz IT-arkitekt
Joakim Winter avdelningschef
Fredrik Von Feilitzen enhetschef
Fernando Zamudio nätverkstekniker
Sven Österberg teamchef