UF.ITA.Service

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Service.Helpdesk
UF.ITA.Service.Kundansvar
UF.ITA.Service.Tjänsteansvar
UF.ITA:Service.Applikationssupport
UF.ITA:Service.Campussupport

Anställda

Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
Ludwig Berglund systemadministratör
Shervan Brifkany Extern konsult/Inhyrd personal
Mikael Carp systemförvaltare
Norton Cras Extern konsult/Inhyrd personal
Ola Danielsson Extern konsult/Inhyrd personal
Morris Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Parisa Farzbod systemförvaltare
Edgardo Faune systemadministratör
Alex Gatica systemförvaltare
Johan Hagelin systemförvaltare
Madeleine Hammar systemadministratör
Niclas Henriksson drifttekniker
Marcus Holmerin systemförvaltare
Hassan Jameh Extern konsult/Inhyrd personal
Mari Johansson systemadministratör
Stefan Kaptens systemförvaltare
Martin Karlsson systemadministratör
Daniel Kazuka Annan grund
Patrik Krantz drifttekniker
Tiina Laas systemförvaltare
Rasmus Larsson systemadministratör
Lars Lindström Extern konsult/Inhyrd personal
Robert Lundell Extern konsult/Inhyrd personal
Marie Löwinder systemförvaltare
Jonas Meijer systemadministratör
Martin Modeen systemadministratör
John Mårtensson systemförvaltare
Per Persson systemadministratör
Linus Pettersson systemadministratör
Oliver Phalén teamchef
Jonas Sjöström systemadministratör
Christian Sporre systemadministratör
Henrik Svensson systemadministratör
Kerry Söderblom enhetschef
Tuula Talso systemadministratör
Tony Taponen systemadministratör
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Helena Törnquist systemförvaltare
Jasin Uthman systemadministratör