UF.ITA.Service

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Service.Helpdesk
UF.ITA.Service.Kundrelationer
UF.ITA.Service.Tjänsteansvar
UF.ITA.Service.Applikationssupport
UF.ITA.Service.Campussupport

Anställda

Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
David Asplund Extern konsult/Inhyrd personal
Jennifer Baral projektledare
Ludwig Berglund systemadministratör
Mikael Carp systemförvaltare
Norton Cras systemadministratör
Jonas Forsberg Extern konsult/Inhyrd personal
Christian Garheden verksamhetsutvecklare
Johan Hagelin systemförvaltare
Madeleine Hammar systemadministratör
Niclas Henriksson drifttekniker
Marcus Holmerin systemförvaltare
Linda Holmström teamledare
Mari Johansson systemadministratör
Inga Kahlon Annan grund
Stefan Kaptens systemförvaltare
Martin Karlsson systemadministratör
Daniel Kazuka IT-tekniker
Patrik Krantz drifttekniker
Tiina Laas systemförvaltare
Johan Lagerros Forskningsinfrastrukturspecialist
Rasmus Larsson systemadministratör
Ulf Lignelid verksamhetsutvecklare
Linus Lindblad Extern konsult/Inhyrd personal
Lars Lindström Extern konsult/Inhyrd personal
Robert Lundell Extern konsult/Inhyrd personal
Marie Löwinder systemförvaltare
Jonas Meijer systemadministratör
Martin Modeen systemadministratör
Magnus Mossfeldt Extern konsult/Inhyrd personal
John Mårtensson systemförvaltare
Linus Pettersson systemadministratör
Oliver Phalén teamchef
Jonas Sjöström systemadministratör
Mikael Skogman Extern konsult/Inhyrd personal
David Slivo Extern konsult/Inhyrd personal
Christian Sporre systemadministratör
Jan-Erik Svensson drifttekniker
Henrik Svensson systemadministratör
Kerry Söderblom enhetschef
Tuula Talso systemadministratör
Tony Taponen systemadministratör
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Helena Törnquist systemförvaltare
Jasin Uthman systemadministratör
Mathias Österman Extern konsult/Inhyrd personal