UF.ITA.Service

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Service.Helpdesk
UF.ITA.Service.Kundansvar
UF.ITA.Service.Tjänsteansvar

Anställda

Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
Ronny Byström systemadministratör
Ola Danielsson Extern konsult/Inhyrd personal
Edgardo Faune systemadministratör
Alex Gatica systemförvaltare
Jessica Gredenstedt systemförvaltare
Johan Hagelin systemförvaltare
Marcus Holmerin systemförvaltare
Stefan Kaptens systemförvaltare
Martin Karlsson systemadministratör
Patrik Krantz drifttekniker
Tiina Laas systemförvaltare
Rasmus Larsson systemadministratör
Robert Lundell
Marie Löwinder systemförvaltare
Jonas Meijer Extern konsult/Inhyrd personal
Martin Modeen systemadministratör
John Mårtensson systemförvaltare
Jonas Nilsson Extern konsult/Inhyrd personal
Per Persson systemadministratör
Linus Pettersson systemadministratör
Oliver Phalén teamchef
Jonas Sjöström systemadministratör
Christian Sporre systemadministratör
Henrik Svan systemadministratör
Henrik Svensson systemadministratör
Kerry Söderblom enhetschef
Tuula Talso systemadministratör
Tony Taponen systemadministratör
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Helena Törnquist systemförvaltare
Jasin Uthman systemadministratör
Sven Österberg teamchef