UF.ITA.Service

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Service, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Service.Helpdesk
UF.ITA.Service.Kundansvar
UF.ITA.Service.Tjänsteansvar

Anställda

Senad Angelov teamchef
Magnus Anå systemadministratör
Ludwig Berglund systemadministratör
Mikael Carp systemförvaltare
Ola Danielsson Extern konsult/Inhyrd personal
Simon Ekberg Annan grund
Parisa Farzbod systemförvaltare
Edgardo Faune systemadministratör
Alex Gatica systemförvaltare
Johan Hagelin systemförvaltare
Niclas Henriksson drifttekniker
Marcus Holmerin systemförvaltare
Stefan Kaptens systemförvaltare
Martin Karlsson systemadministratör
Daniel Kazuka Annan grund
Patrik Krantz drifttekniker
Tiina Laas systemförvaltare
Rasmus Larsson systemadministratör
Marie Löwinder systemförvaltare
Martin Modeen systemadministratör
John Mårtensson systemförvaltare
Per Persson systemadministratör
Linus Pettersson systemadministratör
Oliver Phalén teamchef
Daniel Sahlin Extern konsult/Inhyrd personal
Jonas Sjöström systemadministratör
Christian Sporre systemadministratör
Gunne Storm Extern konsult/Inhyrd personal
Henrik Svensson systemadministratör
Kerry Söderblom enhetschef
Tuula Talso systemadministratör
Tony Taponen systemadministratör
Fredrik Tingstedt systemförvaltare
Helena Törnquist systemförvaltare
Jasin Uthman systemadministratör
Sven Österberg teamchef