UF.ITA.Utveckling

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Utveckling, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Utveckling.AUI
UF.ITA.Utveckling.Förvaltning

Anställda

Mats Andersson IT-specialist
Adam Björkman Extern konsult/Inhyrd personal
Christian Bohm teamchef
Ronny Byström systemutvecklare
Pratap Chatterjee systemutvecklare
John Ekare systemutvecklare
Per Eklund Extern konsult/Inhyrd personal
Pontus Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Rasmus Falkenhem Extern konsult/Inhyrd personal
Tina Harberts systemerare
Tommi Himmelroos systemutvecklare
Andreas Kjellman Extern konsult/Inhyrd personal
Peter Larsson IT-specialist
Daniel Malmqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Mohsen Masrour systemutvecklare
Neda Memar systemutvecklare
Ulf Morgell systemförvaltare
Beate Pettersson systemförvaltare
Andreas Rehnström Extern konsult/Inhyrd personal
Susanne Torell systemförvaltare
Fredrik Von Feilitzen enhetschef