UF.ITA.Utveckling

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Utveckling, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Utveckling.AUI
UF.ITA.Utveckling.Förvaltning

Anställda

Sofia André systemförvaltare
Johan Aulin Lundeqvist teamchef
Alexander Berggren systemutvecklare
Christian Bohm teamchef
Johanna Bråthen systemutvecklare
Ronny Byström systemutvecklare
Per Eklund Extern konsult/Inhyrd personal
Pontus Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Tomas Hägg Extern konsult/Inhyrd personal
Anne Hägvall systemförvaltare
Andreas Kjellman Extern konsult/Inhyrd personal
Peter Larsson IT-specialist
Daniel Malmqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Neda Memar systemutvecklare
Ulf Morgell systemförvaltare
Oanna Paulson Extern konsult/Inhyrd personal
Nils Skoglund Extern konsult/Inhyrd personal
David Ståhl Extern konsult/Inhyrd personal
Christer Tegvik systemutvecklare
Susanne Torell systemförvaltare
Fredrik Von Feilitzen enhetschef
Sven Österberg systemförvaltare