UF.ITA.Utveckling

Organisation: UF.IT-Avdelningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF ITA Utveckling, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.ITA.Utveckling.AUI
UF.ITA.Utveckling.Förvaltning

Anställda

Mats Andersson IT-specialist
Johan Aulin Lundeqvist teamchef
Adam Björkman Extern konsult/Inhyrd personal
Christian Bohm teamchef
Johanna Bråthen systemutvecklare
Ronny Byström systemutvecklare
Pratap Chatterjee systemutvecklare
John Ekare systemutvecklare
Per Eklund Extern konsult/Inhyrd personal
Pontus Engström Extern konsult/Inhyrd personal
Johan Fredriksson Extern konsult/Inhyrd personal
Tina Harberts systemerare
Andreas Kjellman Extern konsult/Inhyrd personal
Peter Larsson IT-specialist
Andreas Liljegren Extern konsult/Inhyrd personal
Daniel Malmqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Neda Memar systemutvecklare
Ulf Morgell systemförvaltare
Beate Pettersson systemförvaltare
Andreas Rehnström Extern konsult/Inhyrd personal
Susanne Torell systemförvaltare
Sofie Vilmasdotter Extern konsult/Inhyrd personal
Fredrik Von Feilitzen enhetschef
Sven Österberg systemförvaltare