UF.Kommunikationsavdelningen

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Kommunikationsavdelningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.KA.Press och redaktionellt innehåll
UF.KA.Digitala kommunikationskanaler
UF.KA.Kommunikationssamordning och varumärke
UF.KA.MHK

Anställda

Andreas Andersson pressekreterare
Peter Andréasson avdelningschef
Lilly-Anne Berg Annan grund
Anna Björklund journalist
Agnieszka Blom samordnare
Lars Olof Anders Blom Annan grund
Sabina Bossi samordnare
Charlotte Brandt kommunikatör
Anna Broberg samordnare
My Brännström kommunikatör
Rickard Carlsson kommunikatör
Ola Danielsson journalist
Cecilia Diamond Annan grund
Sabina Giulini kommunikatör
Louise Grännsjö kommunikatör
Monica Gunnarson Annan grund
Anne Hammarskjöld kommunikatör
Jenny Hermansson kommunikatör
Therese Huldtgren Annan grund
Therese Husén kommunikatör
Anki Israelsson avdelningsadministratör
Jill Jönsson enhetschef
Sofia Kinnander Annan grund
Elena Krivovyaz kommunikatör
Izabela Lewalski kommunikatör
Sara Lidman kommunikatör
Sofia Lindberg kommunikatör
Felicia Lindberg journalist
Åsa Mattson Annan grund
Cecilia Odlind journalist
Frida Ohlström Annan grund
Viktoria Olausson kommunikatör
Helena Palmér Annan grund
Matilda Pearson kommunikatör
Maja Rudolphson kommunikatör
Maria Sachs kommunikatör
Johanna Sjöblom kommunikatör
Julia Spector Extern konsult/Inhyrd personal
Ann-Sofie Sten kommunikatör
Katarina Sternudd samordnare
Daniel Ståhl kommunikatör
David Svanström Annan grund
Madeleine Svärd Huss enhetschef
Catarina Thepper pressekreterare
Jenny Thorell kommunikatör
Peter Törnstrand Annan grund
Jenny Valegren Annan grund
Yenny Paola Venegas Barra Annan grund
Lena Vernersson Annan grund