UF.STAB

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF STAB, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STAB.Support systems

Anställda

Ella Ahtiainen Kjellman HR-partner
Anna Borgersen Extern konsult/Inhyrd personal
Eva Broberg budgetsamordnare
Eva Gunnarsson ekonomisamordnare
Tomas Högberg administrativ chef
Jeanette Rosén HR-partner
Helena Thomasson avdelningsadministratör
Tanja Westin HR-chef
Marith Wiedersheim-Paul enhetschef
Ann-Charlott Zingmark redovisningshandläggare