UF.STAB

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF STAB, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.STAB.Support systems

Anställda

Per Axelsson systemförvaltare
Anna Borgersen Extern konsult/Inhyrd personal
Eva Broberg budgetsamordnare
Johanna Bråthen systemadministratör
Ulrika Forslund Extern konsult/Inhyrd personal
Eva Gunnarsson ekonomisamordnare
Madeleine Hammar systemadministratör
Tomas Hägg Annan grund
Tomas Högberg administrativ chef
Nina Jensén Barolo administratör
Mari Johansson systemadministratör
Andreas Liljegren Extern konsult/Inhyrd personal
Petter Linderborg systemförvaltare
Johan Lundeqvist systemförvaltare
Shafqat Munshi Extern konsult/Inhyrd personal
Josefine Nordin systemadministratör
Pernilla Petersson Rahm systemförvaltare
Jeanette Rosén HR-partner
Jenny Rosén Extern konsult/Inhyrd personal
Ingrid Svensson HR-partner
Jan-Erik Svensson systemadministratör
Stefan Tagesson systemförvaltare
Helena Thomasson avdelningsadministratör
Christian Täng Annan grund
Amal Velic systemförvaltare
Tanja Westin HR-chef
Marith Wiedersheim-Paul enhetschef
Ann-Charlott Zingmark redovisningshandläggare
Hanna Åkerlund systemadministratör