CB.IVI.Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd

Organisation: CB.IVI.Avdelningen för vetenskaplig information

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd, 171 77 Stockholm

Anställda

Fredrika Frida Fick enhetschef
David Hahne bibliotekarie
Mia Hägerbro bibliotekarie
Frida Jakobsson bibliotekarie
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Caroline Karregård bibliotekarie
Karin Lindgren bibliotekarie
Lars Nordesjö bibliotekarie
Helena Skyllberg bibliotekarie
Matilda Svensson bibliotekarie
Johanna Säll bibliotekarie
Lina Waltin bibliotekarie
Erika Wiberg bibliotekarie
Erik Åkesson Kågedal bibliotekarie