CB.IVI.Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd

Organisation: CB.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd, 171 77 Stockholm

Anställda

Darlene Duterrier bibliotekarie
Fredrika Frida Fick enhetschef
Mia Hägerbro bibliotekarie
Frida Jakobsson bibliotekarie
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Caroline Karregård bibliotekarie
Susanne Lach bibliotekarie
Karin Lindgren bibliotekarie
Lars Nordesjö bibliotekarie
Henrik Schmidt bibliotekarie
Helena Skyllberg bibliotekarie
Matilda Svensson bibliotekarie
Johanna Säll bibliotekarie
Lina Waltin bibliotekarie