CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Organisation: CB.IVI.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig Information

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Systemutveckling och metodstöd, 171 77 Stockholm

Anställda

Malin Essén projektledare
Ylva Gavel systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
Ruben Högnäs Hume systemutvecklare
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Sofia Samuelsson teamledare
Erik Svallingson systemutvecklare
Anders Thörnström systemutvecklare
Henrik Åkerfelt teamledare