CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Organisation: CB.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Systemutveckling och metodstöd, 171 77 Stockholm

Anställda

Sofie Albinsson Cantwell enhetschef
Per-Olov Andersson systemerare
Ylva Gavel systemutvecklare
David Hansson systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
Karin Hägerbro systemutvecklare
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Priyanga Rajasekaran systemutvecklare
Mats Ronquist systemutvecklare
Sofia Samuelsson systemutvecklare
Erik Svallingson systemutvecklare
Anders Thörnström systemutvecklare