CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Organisation: CB.IVI.Avdelningen för vetenskaplig information

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Systemutveckling och metodstöd, 171 77 Stockholm

Anställda

Ylva Gavel systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Priyanga Rajasekaran systemutvecklare
Sofia Samuelsson systemutvecklare
Erik Svallingson systemutvecklare
Anders Thörnström systemutvecklare
Henrik Åkerfelt bibliotekarie