Skip to main content

Ny användare i Ladok - lärare och examinator

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning.

Webbutbildning för lärare och examinatorer

Webbutbildningen för lärare och examinatorer, som ska resultatrapportera och attestera i nya Ladok, är öppen sedan den 1 november. Utbildningen vänder sig till lärare och examinatorer på alla utbildningsnivåer.

Nya användare i systemet

Karolinska Institutet får ett nytt Ladok-system under november 2017. Det nya systemet öppnar för nya användare såsom lärare, examinatorer och studenter.

I nya Ladok kommer lärare kunna rapportera resultat direkt i systemet. Examinatorer ska signera betyg i systemet och därmed försvinner signering av arkivlistor (och du får längre tid till rättning). För att få behörighet i systemet måste du som är rapporterande lärare och examinator gå webbkursen. Efter genomgången utbildning och kunskapstest ansöker du om behörighet i ett webbformulär.

Tillgång till utbildningen från din administrativa chef eller utbildningsnämnd

Information med instruktioner och länk till utbildning och behörighetsansökan har skickats till KI:s alla administrativa chefer och utbildnings- och programnämnder, som i sin tur ansvarar för att skicka länken till de som ska gå kursen.

Alla examinatorer ska gå utbildningen men det är upp till varje institution att avgöra vilka lärare som ska ha behörighet att rapportera resultat. En utbildningsadministratör kan, precis som idag, registrera resultat i stället för en lärare.

Webbutbildningen finns även på engelska.

Redan behörighet i systemet?

Ni som redan fått behörighet i systemet kommer inte att behöva gå utbildningen igen, men en manual kommer att finnas tillgänglig för att ni lättare ska kunna orientera er i nya systemversionen.

Processerna för resultatrapportering skiljer sig inte från den tidigare webbutbildningen, men gränssnittet har utvecklats och därför väljer vi att utforma en ny webbutbildning.

Vad är nya Ladok och vilka kommer arbeta i nya systemet?

Alla lärosäten som idag använder Ladok ska byta till ett nytt Ladok-system. KI införde det nya systemet i november 2017. I nya systemet kommer även lärare, examinatorer, handledare och studenter bli användare av det nya systemet.