Ny användare i Ladok - examinatorer/lärare

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du som är rapporterande lärare och examinator genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning. Efter genomgången utbildning och kunskapstest ansöker du om behörighet i ett webbformulär.

Webbutbildning för lärare och examinatorer

Webbutbildningen för lärare och examinatorer, som ska resultatrapportera och attestera i Ladok, är öppen sedan den 1 november 2017. Utbildningen vänder sig till lärare och examinatorer på alla utbildningsnivåer.

Alla examinatorer ska gå utbildningen men det är upp till varje institution att avgöra vilka lärare som ska ha behörighet att rapportera resultat. En utbildningsadministratör kan också registrera resultat i stället för en lärare.

I Ladok rapporteras resultaten direkt i systemet. En examinator kan både rapportera resultat och attestera betygen i systemet. Om en administratör eller lärare rapporterar resultat så klarmarkerar och aviserar de till examinator som då kan attestera betygen. Det är endast examinator som får attestera betyg.

Information om webbutbildning i Ladok samt tillhörande länkar hittar du under "mer information för medarbetare" där du loggar in med ditt KI-id. Om du redan är inloggad så hittar du dokumentet under "innehåll för alla medarbetare på KI". 

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID