Skip to main content

Ladoksupport

Kontaktuppgifter för support med Ladok på KI.

Ladoksupport för utbildningsadministratörer

Central Ladoksupport, UFS

E-post: UFS-Systemforvaltning@ki.se

Support för resultatrapportörer och examinatorer

Vänd dig i första hand till utbildningsadministratör vid din institution.

Studenter och doktorander på KI

Kontakta den kursgivande institutionen eller se lathund för studentgränssnittet här.