Kontering i PA-webben

I PA-webben kan du som har behörighet kontera och omkontera retroaktivt. Nedan under dokument hittar du en rutinbeskrivning för detta. Notera att omkonteringar inta kan eller ska göras över årsskiften.