Kontakta oss på CLINTEC

Information för dig som är medarbetare vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Ekonomi

Funktionsmejl: ekonomi@clintec.ki.se

Toan Le
Ekonomichef
Telefon: 08-524 852 92

Aymann Ahmed 
Ekonomisamordnare
Telefon: 08-524 864 95

Frida Olsson
EU-handläggare

Kommunikation/ administration

Åsa Catapano
Kommunikatör/administratör
Telefon: 08-524 838 11

Emma Liljegren
Utbildningshandläggare
Telefon: 08-524 838 73

Agneta Wittlock
Administratör forskarutbildningen
Telefon: 08-585 873 53
E-post:forskarutbildning@clintec.ki.se

Personal/ HR

Funktionsmejl: hr@clintec.ki.se

Zainabou Päivärinta
HR-partner
Telefon: 08-524 871 27

Mathilda Schöfl
HR-partner
Telefon: 08-524 837 98

Registratur

Funktionsmejl: registrator-syd@ki.se

Diarieföring KI Syd

Besöksadress

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, plan 8
141 52 Huddinge