Kontakta oss på CLINTEC

Information för dig som är medarbetare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Ekonomi

Funktionsmejl: ekonomi@clintec.ki.se

Toan Le

Ekonomichef
08-524 852 92

Stefan Elmroth

EU-handläggare

Frida Olsson

EU-handläggare

Kommunikation/ administration

Åsa Catapano

Institutionskommunikatör

Emma Liljegren

Utbildningshandläggare

Agneta Wittlock

Administratör forskarutbildningen

Personal/ HR

Funktionsmejl: hr@clintec.ki.se

Registratur

Funktionsmejl: registrator-syd@ki.se

Arkiv och registratur

Besöksadress

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, plan 8
141 52 Huddinge

Åsa Catapano
2023-06-08