Skip to main content

KI ELN - den elektroniska loggboken

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. Här finns information för dig som använder ELN ("users") för dig som administrerar ELN ("superusers").

Kom igång med KI ELN

Stöd för KI ELN användare och administratörer

Kontakt

ELN koordinator

ELN koordinator

Maila dina frågor om KI ELN till elnsupport@ki.se 

ELN support

ELN support

Maila ELN-gruppsansökningar och tekniska frågor till elnsupport@ki.se

KB
Kristina Branting
2019-06-11
Cecilia Martinsson Björkdahl