Skip to main content

KI ELN - den elektroniska loggboken

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. 
Här finns information för dig som använder ELN ("user") och för dig som administrerar ELN ("superuser").

Kom igång med KI ELN

Stöd för KI ELN användare och administratörer

Kontakt

NV
Nikolaos Volakakis
2019-10-16
Nikolaos Volakakis