Skip to main content

KI ELN - den elektroniska loggboken

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. 
Här finns information för dig som använder ELN ("user") och för dig som administrerar ELN ("superuser").

Kom igång med KI ELN

Stöd för KI ELN användare och administratörer

Kontakt