Arkivmapp i dator

KI ELN - den elektroniska loggboken

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. 
Här finns information för dig som använder ELN ("user") och för dig som administrerar ELN ("superuser").

Introduktion

Kom igång

Resurser

Kontakt