KI ELN struktur och innehåll

KI ELN är ett verktyg för att dokumentera forskning.

Det har utvecklats för att göra det enklare att dokumentera forskningsprocessen och att lagra och dela data inom en forskargrupp samt mellan forskningsgrupper i samarbeten.

KI ELN

I KI ELN har varje projekt har sin egen "mapp" som är fylld med olika "Experiment".


Projekt


• Tillhör relevant forskningsgrupp.
• Skapas av superanvändarna.
• Namn och beskrivningar kan redigeras.
• Kan stängas, vilket betyder att inga nya experiment kan läggas till i projektet.

 

Experiment

 

 • Skapas av användarna själva i ELN.
 • Kan kopplas till ett eller flera projekt.
 • Kan innehålla faktiska laboratorieexperiment, etiska tillstånd, patientdata, mötesanteckningar osv.
 • Ett experiment är en mapp där du kan ladda upp all information som är relevant för ditt projekt

KI ELN användartyperKI ELN har två olika typer av användare: "användare" och "superanvändare".

Typ av användare ska anges i ansökan som man skickar in när man ansöker om KI ELN-konto.
 

KI ELN

Superanvändare

 

 • Forskningsgruppadministratören för KI ELN.
 • Forskargruppsledaren blir automatiskt en superanvändare.
 • En eller flera per forskargrupp, två rekommenderas för en medelstor grupp.
 • Skapar och editerar KI ELN-projekt inom forskargruppen.
 • Ger rättigheter inom projekt till KI ELN-användare i forskargruppen
 • Kan skapa experiment types och lookups för gruppen
 • Introducerar nya gruppmedlemmar till KI ELN.


Användare


• Beroende på rättigheterna (ges av en superanvändare) kan en användare bläddra, läsa, redigera och co-signera experiment.

AP
Innehållsgranskare:
2024-06-13