Tillgång till KI ELN

KI ELN kan användas av KI-anställda, KI-anknutna och KI-studenter.

Vem kan få tillgång till KI ELN

KI ELN kan användas för forskningsdokumentation av:


• KI-anställda med KI ID
• KI-anslutna forskare med KI ID
• KI-studenter med KI Student ID-e-postadress

Om du inte har ett KI-ID, kontakta din IDAC-administratör på din avdelning.

Starta en ny grupp


Om forskningsgruppen inte redan finns i KI ELN skapas den nya gruppen i samband med att ansöka om ett KI ELN-användarkonto (se nedan).

Forskargruppsledare  ansöker om KI ELN-konton för alla gruppmedlemmar.

En forskargrupp i KI ELN kan vara lika med en organisatorisk forskningsgrupp på en institution, men den kan också bestå av mer än en forskargrupp som är involverade i många, ofta dagligen, samarbeten.

Medlemmarna i forskargruppen bestäms av forskargruppsledaren, som också måste underteckna KI ELN-kontoansökan.

Forskningsgrupperna i KI ELN får sina namn enligt detta format "avdelning + forskargruppsledarens efternamn", till exempel MEB_Björkdahl.
 


Ansök om ett KI ELN-användarkonto


Forskargruppsledaren måste fylla i och underteckna ett av ansökningsformulärerna nedan och se till att e-postadresserna stavas korrekt.

Ansökningsformulärer

 

Högerklicka på blanketten och välj "Spara länk som" för att spara den direkt på din dator. Öppna den sedan från datorn med Adobe Acrobat.

Den signerade ansökan måste skickas till selfservice@ki.se eller till IT via SelfService portalen (skapa ett ärende, välj ELN som underkategori och ladda upp blanketten). Den normala administreringstiden är 4 arbetsdagar.

För en snabb introduktion, se filmen:

Ansök om ett KI ELN-användarkonto för studenter


Forskargruppsledaren måste fylla i och skriva under studentansökningsformuläret och se till att e-postadresserna stavas korrekt och att ett slutdatum anges.

Studenter beviljas tidsbegränsade konton för den tid de arbetar med ett projekt i forskargruppen. Ett slutdatum måste anges i ansökan, annars kommer studentens ELN-konto att gälla i 6 månader.

Den signerade ansökan måste skickas till selfservice@ki.se eller till IT via SelfService portalen (skapa ett ärende, välj ELN som underkategori och ladda upp blanketten). Den normala administreringstiden är 4 arbetsdagar.

Studentansökan

Ta bort en KI ELN-användare


Se till att användaren har relaterat alla sina experiment till ett eller flera projekt och submittat alla experiment.

Gruppens superanvändare måste ta bort användaren från projekten.

Forskargruppsledaren måste fylla i och underteckna ett av ansökningsformulärerna nedan och se till att e-postadresserna stavas korrekt.

Ansökningsformulärer

Högerklicka på blanketten och välj "Spara länk som" för att spara den direkt på din dator. Öppna den sedan från datorn med Adobe Acrobat.

Den signerade ansökan måste skickas till selfservice@ki.se eller till IT via SelfService portalen (skapa ett ärende, välj ELN som underkategori och ladda upp blanketten). Den normala administreringstiden är 4 arbetsdagar.


Lägg till eller ta bort en superanvändare


Forskargruppsledaren måste fylla i och underteckna ett av ansökningsformulärerna  nedan och se till att e-postadresserna stavas korrekt.

Ansökningsformulärer

Högerklicka på blanketten och välj "Spara länk som" för att spara den direkt på din dator. Öppna den sedan från datorn med Adobe Acrobat.

Den signerade ansökan måste skickas till selfservice@ki.se eller till IT via SelfService portalen (skapa ett ärende, välj ELN som underkategori och ladda upp blanketten). Den normala administreringstiden är 4 arbetsdagar.

Den nuvarande superanvändaren måste överföra administratörsrättigheter till alla tillämpliga projekt till den nya superanvändaren.

Den nuvarande superanvändaren måste informera den nya superanvändaren om grupprutinerna, t.ex. principer för namngivning av projekt.

När en ny person tar över användarrollen är det viktigt att den föregående och den nya superanvändaren överlappar i tid.

Vanliga frågor
 

Vad händer om en användare byter forskargrupp?

Om en användare byter grupp kommer hen alltid att se de experiment som hen skapade inom projekt i den gamla gruppen, men hen kommer inte att kunna se andra experiment inom samma projekt som andra användare har skapat.

Man kommer dock kunna se experiment från andra användare i den nya gruppen, om experimenten sparas under ett projekt som användaren har tillgång till.

KI ELN

Vad händer om forskargruppen byter avdelning?

Om forskargruppen byter avdelning måste detta rapporteras till elnkoordinator@ki.se.

Forskningsgruppens namn kommer fortfarande att vara det samma, men inom systemet kommer det att noteras att gruppen nu tillhör en annan avdelning.

På det här sättet förlorar gruppen ingen information och gruppen räknas under den nya avdelningen.Vad händer om en gruppmedlem lämnar KI

Om du lämnar KI har du inte längre ditt KI-ID, vilket innebär att du förlorar åtkomsten till KI ELN.

All den information som lagras på KI ELN tillhör KI och bör alltid stanna på KI.

Du kan be om tillstånd från avdelningschefen för att kopiera och ta med data, men bara som kopior.


Vad händer om gruppledaren lämnar KI

Om en gruppledare lämnar KI bör forskargruppen antingen stängas eller överföras till en annan gruppledare.

Detta bör diskuteras med avdelningschefen och nödvändig arkivering bör göras.Kan en forskare tillhöra mer än en KI ELN-grupp?

Ja, en forskare kan vara medlem i mer än en KI ELN-grupp (t.ex. i samarbeten).

Det är gruppledaren i varje forskargrupp som godkänner alla medlemmar.

Det är bara användaren själva som ser projekt (som de har tillgång till) från de olika grupperna och det finns ingen annan länk mellan grupperna som en individ tillhör.

AP
Innehållsgranskare:
2024-06-13