Karolinska Institutets hållbarhetspris

För att stimulera utveckling inom klimat, miljö och hållbarhet delar KI:s rektor ut ett pris. Priset är tänkt att uppmärksamma särskilt goda initiativ för hållbarhet inom KI:s verksamhet.

Vad är KI:s hållbarhetspris?

Priset består av 30 000 kr att använda i fortsatt hållbarhetsarbete inom verksamheten eller arbetsplatsen på KI. Checken och ett diplom delas ut vid KI:s hållbarhetsdag.

Vem kan nominera till hållbarhetspriset?

Genom direkt inbjudan har prefekter och verksamhetschefer vid KI möjlighet att nominera kandidater till priset. En verksamhet eller en arbetsplats vid KI kan nomineras. 

Hur fattas beslut om vem som får priset?

På förslag av en bedömningsgrupp fattar Rådet för miljö och hållbar utveckling beslut om pristagare.

Fyra kriterier ligger till grund för bedömningen:

  • Initiativet/arbetet innefattar både studenter och medarbetare   
  • Bidrag till hållbarhetsarbetet vid KI   
  • Effekter arbetet lett till 
  • Förväntat resultat i framtiden.

Pristagare

Mer om KI:s hållbarhetsarbete

MP
Innehållsgranskare:
Matilda Pearson
2023-06-02