Institutionsgrupp KI Nord

Anna Martling

Dekan KI Nord

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden, och deltar i rektors möten med prefekter, samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad.

Dekan KI Nord deltar även i:

 • KI/Region Stockholm ledningsmöten
 • Fakultetsnämnden
 • CIMED styrelse
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”
 • Styrgruppen för informationshanteringsprojektet
 • Ordförande i task force precisionsmedicin
 • PMCK Strategiskt ledningsforum
 • Styrgruppen för arbetet med nytt journalsystem
 • Forska!Sverige styrelse
 • Styrgrupp Clinicum (adj.)
 • BoD KCCC
 • DDKI
 • DDLS National reference group
 • Nollvision cancer styrgrupp
 • Styrelsen för St Eriks ögonsjukhus (adj.)

Dekanstöd/administratör

Charlotta Myrén

Administratör

Exempel på aktuella frågor vi arbetar med just nu

 • Verksamhetsplan i enlighet med KI:s strategi 2030
 • Hållbarhetsförankring i enligt med KI:s strategi 2030
 • Bereda förslag att skapa ett centrum för klinisk uppföljningsforskning och implementering, Clinicum
 • Lokalfrågor, hemvister, arbetsplatser och arbetsmiljö för medarbetare med forsknings- och läraruppdrag
 • Cancer Research KI
 • Barntumörbiobanken
 • Centre for Imaging Research (CIR): översyn av organisatorisk placering, styrning, intern organisation samt finansiella förutsättningar för core faciliteten CIR
 • FoU-medel
 • Medicinsk etik vid KI
 • Mediastrategi: hur når vi ut med information, resultat och forskningsrön?
 • Akademiskt ledarskap
 • Ämnesområden för anställning som professor/lektor med inriktning mot utbildning och forskning
 • Strategiska rekryteringar på kort och lång sikt
 • Näringslivssamverkan
 • Katastrofmedicinskt centrum
 • Capio S:t Görans sjukhus samarbete med KI

 

KI Nord ledningsråd

Preliminära tider för vårterminens ledningsråd är satta, vänd er till Lotta Myrén, charlotta.myren@ki.se om ni behöver information kring när dessa tillfällen ligger i kalendern

Nyheter och evenemang

AM
Innehållsgranskare:
Marie Franzen
2023-11-17