Institutionsgrupp KI Nord

Anna Martling
Anna Martling, Professor

Dekan

Anna Martling

Telefon: 076-050 57 97

E-post: Anna.Martling@ki.se

Dekanen är institutionsgruppens röst i fakultetsnämnden, och deltar i rektors möten med prefekter, samt prorektors möten med kliniska prefekter och vicerektorer 2ggr/månad.

Dekan KI Nord deltar även i:

 • KI/SLL ledningsmöten
 • CIMED styrelse
 • Styrgruppen NHV Region Stockholm (nivåstrukturering av vård)
 • Prorektors kvalitetsråd ”Samordningsgrupp för kvalitetsarbete”
 • Styrgruppen för ”Sammanhållet verksamhetsstöd”
 • Styrgruppen för ”Nya läkarprogrammet”
 • Styrgruppen för "Administrativa översynen"
 • Arbetsgruppen Forskning i nätverkssjukvården
 • Arbetsgruppen Affiliering av Capio S:t Görans sjukhus
 • Styrgruppen för informationshanteringsprojektet

Dekanstöd/administratör

  Charlotta Myrén

  Administratör

  Exempel på aktuella frågor vi arbetar med just nu

  • Verksamhetsplan i enlighet med KI:s strategi 2030
  • Hållbarhetsförankring i enligt med KI:s strategi 2030
  • Bereda förslag att skapa ett centrum för klinisk uppföljningsforskning och implementering, Clinicum
  • Lokalfrågor, hemvister, arbetsplatser och arbetsmiljö för medarbetare med forsknings- och läraruppdrag
  • Cancer Research KI
  • Barntumörbiobanken
  • Centre for Imaging Research (CIR): översyn av organisatorisk placering, styrning, intern organisation samt finansiella förutsättningar för core faciliteten CIR
  • FoU-medel
  • Medicinsk etik vid KI
  • Mediastrategi: hur når vi ut med information, resultat och forskningsrön?
  • Akademiskt ledarskap
  • Ämnesområden för anställning som professor/lektor med inriktning mot utbildning och forskning
  • Strategiska rekryteringar på kort och lång sikt
  • Näringslivssamverkan
  • Katastrofmedicinskt centrum
  • Capio S:t Görans sjukhus samarbete med KI
  • Prefektrekrytering KI-DS

   

  Institutionsgruppens möten hösten 2021

  2021-08-24       10.00-12.00

  2021-09-15       10.00-12.00 (prefekter+AC)

  2021-10.26       13.30-15.30

  2021-11-23       13.00-15.00

  2021-12-16       10.00-12.00

   

  Nyheter och evenemang