Global transportservice

KI har ramavtal för perioden 2019-04-05 till 2023-04-14 med fem upphandlade företag för transport- eller budtjänster, som har tillstånd att frakta vetenskapliga prover, farligt gods eller försöksdjur.

Följande leverantörer finns med i ramavtal "Bud och transport av vetenskapliga prover och djur" och ska därför användas, om KI är betalande part. I annat fall är det fritt fram för betalande part att välja leverantör.

Jetpak Sverige AB
Contact at supplier
Jakob Gustafsson
Phone: 0733-685 294 
Mobile: 0733-685 294
E-mail: jakob.gustafsson@jetpak.se

Your Special Delivery Service Sweden AB
Contact at supplier
Victoria Fredin
Phone: 08-518 004 53
Mobile: 0704-39 17 12
E-mail: victoria.fredin@ysds.com

Marken Time Critical Express Filial Till Marken
Contact at supplier
Håkan Ljungkvist
Phone: 08-594 414 20 
Mobile: 073-474 72 35
E-mail: hakan.ljungkvist@marken.com

World Courier (Sweden) AB
Contact at supplier
George Coleman
Phone: 08-594 41 48 1 
Mobile: 073-270 08 25
E-mail: george@worldcourier.se

Cargo Logistics Express C.L.EX. AB
Contact at supplier
Reine Gustavsson
Phone: 08-59450062 
Mobile: 070-786 84 60
E-mail: rg@clx.se
 

Företag som FedEx, DHL, T.N.T etc. är inte upphandlade och därmed inte tillåtna att använda, i de fall KI är betalande part. 

Om frakten är låst till FedEx eller DHL för att erhålla prov-mängder eller provprodukter, är det möjligt att använda kundnumret nedan hos respektive företag. Man behöver också skicka spårningsnummer, zz-kod och beställningsdatum till YSDS (order.swe@ysds.com) så att YSDS kan fakturera och spåra försändelsen. Operations nås: Telefon +46 10-106 00 50 / Mail: order.swe@ysds.com

FedEx: 780 811 145
DHL: 955 648 302

Läs mer om respektive leverantör i Avtalskatalogen, sökord "transport". Om du har frågor kring upphandlingen, kontakta ansvarig upphandlare Francois Kaib, e-post: francois.kaib@ki.se

Kontakt:

Margaretha Vickes

Samordnare
Miljö och säkerhet
UF Universitetsförvaltningen

Dokument