Global transportservice

KI har ramavtal för perioden 2019-04-05 till 2023-04-14 med fem upphandlade företag för transport- eller budtjänster, som har tillstånd att frakta vetenskapliga prover, farligt gods eller försöksdjur.

Följande leverantörer finns med i ramavtal "Bud och transport av vetenskapliga prover och djur" och ska därför användas, om KI är betalande part. I annat fall är det fritt fram för betalande part att välja leverantör.

Jetpak Sverige AB
Contact at supplier
Jakob Gustafsson
Phone: 0733-685 294 
Mobile: 0733-685 294
E-mail: jakob.gustafsson@jetpak.se

Your Special Delivery Service Sweden AB
Contact at supplier
Victoria Fredin
Phone: 08-518 004 53
Mobile: 0704-39 17 12
E-mail: victoria.fredin@ysds.com

Marken Time Critical Express Filial Till Marken
Contact at supplier
Håkan Ljungkvist
Phone: 08-594 414 20 
Mobile: 073-474 72 35
E-mail: hakan.ljungkvist@marken.com

World Courier (Sweden) AB
Contact at supplier
Customer Service 
Phone: 08-594 414 80 
E-mail: ops@worldcourier.se

Cargo Logistics Express C.L.EX. AB
Contact at supplier
Reine Gustavsson
Phone: 08-59450062 
Mobile: 070-786 84 60
E-mail: rg@clx.se
 

Företag som FedEx, DHL, T.N.T etc. är inte upphandlade och därmed inte tillåtna att använda, i de fall KI är betalande part. 

Om frakten är låst till FedEx eller DHL för att erhålla prov-mängder eller provprodukter, är det ibland ändå möjligt att utnyttja erbjudandet. Vissa av våra upphandlade leverantörer kan göra beställningen hos dem och fakturera KI enligt avtal.

Läs mer om respektive leverantör i Avtalskatalogen, sökord "transport". Om du har frågor kring upphandlingen, kontakta ansvarig upphandlare Francois Kaib, e-post: francois.kaib@ki.se

Dokument

Margaretha Vickes

Samordnare
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen