Kurser inom forskarutbildningsprogrammet vårdvetenskap (PUF-V)

Här presenteras en översikt över de aktuella och framtida kurserna som ingår i forskarutbildningsprogrammet.

Kursutbudet för kommande terminer är endast preliminärt. De kurser som faktiskt kommer att erbjudas kommer att specificeras i kurskatalogen när den har publicerats inför den kommande terminen.

Karolinska Institutet har en kurskatalog per termin, med ansökningsperiod under ca tre veckor. Ansökan görs inför nästkommande termin. För aktuell ansökningsperiod se Kurskatalog och lediga kursplatser.

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2024

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2024
Kurskod Kurstitel HP Kontaktperson Termin
K8F2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning 4 tobias.lundgren@ki.se VT24
C7F2609 Grundkurs i medicinsk statistik - distanskurs 3 nora.espahbodi@ki.se VT&HT24
H1F2673 Introduktion till kvalitativa metoder 4 karin.e.johansson@ki.se VT&HT24
H1F2693 Bedömning av fysisk aktivitet med tonvikt på rörelsemätning - tillämpning inom klinisk och epidemiologisk forskning 3 maria.hagstromer@ki.se HT24
H1F3029 Observation och visuella metoder inom vårdvetenskap forskning 4.5 eric.asaba@ki.se HT24
H1F3180 Integrering av vetenskap och samhälleliga behov genom Design thinking 4.5 sofia.vikstrom@ki.se VT24
H1F3232 Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering 3 susanne.guidetti@ki.se HT24
H1F5222 Förebygga sjukdom eller främja hälsa: Begrepp och illustrationer ur vårdvetenskapliga perspektiv 1.5 eric.asaba@ki.se VT24
H1F5249 Implementeringsvetenskap – Ledarskap i implementering inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg 5 anna.jervaeus@ki.se HT24
C7F5506 Forskningskommunikation i hälsovetenskap 1.5 per.palmgren@ki.se / maria.appelgren@ki.se VT24
H1F5555 Metoder för systematisk litteraturöversikt - från idé till projektplan 4.5 wim.grooten@ki.se HT24
K9F6005 Hållbar hälsa och Agenda 2030 2 nina.viberg@ki.se HT24
K6F6008 Metoder för tematisk och kvalitativ innehållsanalys 3 michael.wells@ki.se HT24

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2025

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2025
Kurskod Kurstitel HP Kontaktperson Termin
K8F2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning 4 tobias.lundgren@ki.se VT25
H1F2664 *Introduction to modern test theory and test/survey methodology 4 Anders.Kottorp@ki.se VT25
H1F2673 Introduktion till kvalitativa metoder 4 karin.e.johansson@ki.se VT25
H1F2688 Multidisciplinära perspektiv på forskning avseende aktivt åldrande 3 Anna-Karin.Welmer@ki.se HT25
H1F3232 Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering 3 susanne.guidetti@ki.se VT25
H1F5294 Hälsovetenskap och implementering: Konceptuella grunder 2 Eric.Asaba@ki.se HT25
C7F5301 Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner 3 sabine.koch@ki.se HT25
C7F5302 Informationskompetens, vetenskapsteori och forskningsetik 3 Gert.Helgesson@ki.se / annelie.jonsson@ki.se HT25
H1F5556 Metoder för systematisk litteraturöversikt – från projektplan till rapport 3 Wim.Grooten@ki.se VT25
H1F5585 Konstruktion och validering av beteendevetenskapliga mätningar 4.5 aleksandra.bujacz@ki.se HT25
K9F6005 Hållbar hälsa och Agenda 2030 2 nina.viberg@ki.se HT25
Introduktion till Mixed-methods inom vårdvetenskap 3 asa.norman@ki.se HT25

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2026

Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2026
Kurskod Kurstitel HP Kontaktperson Termin
K8F2520 Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning 4 tobias.lundgren@ki.se VT26
C7F2609 Grundkurs i medicinsk statistik - distanskurs 3 nora.espahbodi@ki.se VT26
H1F2673 Introduktion till kvalitativa metoder 4 karin.e.johansson@ki.se VT26
H1F3029 Observation och visuella metoder inom vårdvetenskap forskning 4.5 eric.asaba@ki.se HT26
H1F3232 Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering 3 susanne.guidetti@ki.se HT26
H1F5222 Förebygga sjukdom eller främja hälsa: Begrepp och illustrationer ur vårdvetenskapliga perspektiv 1.5 eric.asaba@ki.se HT26
H1F5249 Implementeringsvetenskap – Ledarskap i implementering inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg 5 anna.jervaeus@ki.se VT26
C7F5301 Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner 3 sabine.koch@ki.se HT26
C7F5506 Forskningskommunikation i hälsovetenskap 1.5 per.palmgren@ki.se / maria.appelgren@ki.se VT26
H1F5555 Metoder för systematisk litteraturöversikt - från idé till projektplan 4.5 wim.grooten@ki.se HT26
K9F6005 Hållbar hälsa och Agenda 2030 2 nina.viberg@ki.se HT26
K6F6008 Metoder för tematisk och kvalitativ innehållsanalys 3 michael.wells@ki.se HT26
H1F5725 Introduction to Medical Education Research 4.5 Terese.Stenfors@ki.se / per.palmgren@ki.se VT26
SG
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-07-08