Styrgrupp - Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Programmets styrgrupp sammanträder två gånger per termin. Önskar ni anmäla ett ärende till styrgruppen behövs underlag för ärendet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ärenden samt därtill hörande handlingar skickas till programmets samordnare.

Ordförande

Profile image

Susanne Guidetti

Programansvarig och Ordförande, PUF-V

Ledamöter

Profile image

Eric Asaba

Ledamot i styrgruppen
+46852483838
Profile image

Kay Sundberg

Ledamot i styrgruppen, representant från FiH
+46852483572
Profile image

Janne Portefée Agerholm Jensen

Ledamot i styrgruppen
Profile image

Michael Wells

Ledamot i styrgruppen
Profile image

Terese Stenfors

Ledamot i styrgruppen
Profile image

Susanne Rautiainen Lagerström

Ledamot i styrgruppen, representant från SFO-V

Doktorandrepresentanter 

Profile image

Andreas Rödlund

Ledamot i styrgruppen, doktorandrepresentant

Samordnare

Profile image

Chris Bengtsson

Samordnare
+46852483796

Institution: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) är värdinstitution för programmet.

E-post: puf-v@ki.se

Postadress

Karolinska Institutet
Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöksadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge 
Campus Flemingsberg

SG
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-02-15