FIR: Fakultetskansliet och internationella relationer

FIR fokuserar på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering, i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittéernas krav.

Om FIR

FIR är indelad i 4 enheter:


FIR chef


Enhetschefer

Karin Schmekel

Enhetschef: Kansliet för forskning & forskarutbildning

Erika Dabhilkar

Enhetschef: Internationella kansliet

Ulrika Widegren

Enhetschef: Kansliet för hållbar utveckling & lika villkor


Övergripande roller på FIR

Anna Humble

Direktör landstingssamverkan
08-524 823 96

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare

Kseniya Hartvigsson

Kommunikatör. Jag jobbar med innehållsutveckling, visualisering, filmproduktion och webbdesign.
2023-03-14