Internationella kansliet

Internationella kansliet (IK) har som främsta uppdrag att fungera som ett strategiskt och administrativt stöd för KI:s internationella verksamhet och ledning.

  • Hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering.
  • Samordnar studieavgiftsverksamheten.
  • Ger strategiskt och administrativt stöd till Internationaliseringsnämnden.
  • Ger stöd till projekt, handläggs externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+ och Erasmus Mundusprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.
  • Uppdragsgivare är KI:s ledning, fakultetsnämnden med de 3 kommittéerna, programnämnderna.

Enhetschef

Profile image

Erika Dabhilkar

Enhetschef

Våra medarbetare

Profile image

Anna Dahlerus

Internationell Koordinator
Profile image

Emma Hägg

Internationell Koordinator
+46852486117

Isabella Palomba Rydén

Internationell Koordinator

Johanna Ackemar

Samordnare
Profile image

Katarina Drakenberg

Internationell Koordinator
+46852486365

Tjänstledig från internationella kansliet

Kristina Jesinkey

Internationell Koordinator
Profile image

Lise-Lotte Vedin

Internationell Koordinator
Profile image

Lotta Lundqvist

Internationell Koordinator
Profile image

Maria Olsson

Samordnare
+46852486968
Profile image

Mia Bjerke

Internationell koordinator
+46852486906
Profile image

Monika Berge-Thelander

Internationell Koordinator
+46852486532
Profile image

Pernilla Witte

Internationell Koordinator
Profile image

Ulla Tunkara

Internationell Koordinator
+46852486081
Profile image

Ylva Olsson

Projektledare
+46852486036
Emma Hägg
2024-03-08