Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)

FIR

Enhetschef

Profile image

Karin Schmekel

Enhetschef

Våra medarbetare

Profile image

Karin Ekström

Handläggare
Profile image

Adina Feldman

Vetenskaplig Sekreterare
Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare

Carl Sundström

Samordnare

Gustaf Cars

Samordnare
+46852483769
Profile image

Lena Lewin

Vetenskaplig Sekreterare
+46852486064
Profile image

Magnus Ericson

Samordnare
Profile image

Margareta Stark

Samordnare
Profile image

Lisa Arodin Selenius

Handläggare
+46852483738
Profile image

Maissa Al-Adhami

Samordnare KI Research Incubator (KIRI)
Susanne Maxeem
2023-12-05