Fastställ din ISP

Nu har nästan alla KI:s doktorander gått över till digital individuell studieplan (ISP).

Se till att studieplanen blir fastställd!

Alla doktorander ska enligt högskoleförordningen ha en ISP. Det är först när studieplanen fått status Fastställd som den är giltig. Studieplanen ska följas upp och fastställas på nytt minst en gång om året.

I ISP-systemet godkänns studieplanen av doktorand, huvudhandledare och studierektor. För nyantagna doktorander gäller att studieplanen ska vara fastställd senast tre månader efter antagningen.

Se guide för att hur man går tillväga för att godkänna och fastställa studieplanen.

För administratörer i ISP-systemet:
Se guide för hur man söker fram studieplaner som inte blivit fastställda under det senaste året.

Kontakta isp@ki.se vid frågor.