E-postadresser till HR-arkivet

Du kan scanna direkt ifrån en skrivare eller mejla dokument till HR-arkivet. Här kan du läsa mer om hur du gör.

  • Dokumentet som ska sparas måste vara en bilaga        
  • I ämnesraden ska det stå personnummer i formatet ÅÅMMDD-NNNN        
  • Dokument som skickas till övrigt måste hanteras av löneenheten och syns i personakten först när det har fått en dokumenttyp
E-postadresser
Kategori Text i display i skrivaren: E-postadress
Skattebeslut Skattebeslut HR arkiv skattebeslut-hrarkiv@ki.se
Beredskap, övertid, mertid, ob Övertid och dyl HR arkiv beredskap-overtid-hrarkiv@ki.se
Sjukvårds- och läkemedelskvitton Sjukvård läkemed HR arkiv sjukvard-lakemedel-hrarkiv@ki.se
Ledighetsansökningar Ledighetsansök HR arkiv ledighet-hrarkiv@ki.se
Förmånsbeskattningar Förmånsbeskatt HR arkiv formansbesk-hrarkiv@ki.se
Läkarintyg Läkarintyg HR arkiv lakarintyg-hrarkiv@ki.se
Stipendiebeslut Stipendiebeslut HR arkiv stipendiebeslut-hrarkiv@ki.se
Rese- och traktaments-ersättningar Rese Traktamente HR arkiv rese-traktamente-hrarkiv@ki.se
Anställnings-avtal/beslut Anställning HR arkiv anstallning-hrarkiv@ki.se
Övrigt-HR-arkiv Övrigt personakt HR arkiv ovrigt-personakt-hrarkiv@ki.se
Varsel/avslut Varsel HR arkiv Varsel-hrarkiv@ki.se
PR
Innehållsgranskare:
2023-02-27