DDKI - Datadriven forskning på KI

DDKI är ett universitetsövergripande initiativ för att främja datadriven forskning inom all medicinsk forskning och utbildning på KI. Vi definierar datadriven forskning så brett på grund av storskaliga och komplexa data, avancerade analysmetoder och extensiva data- och beräkningsresurser för att besvara forskningsfrågor i framkanten av vetenskap.

23 november 2023: DDKI Symposium

Program och registrering 

Registrera dig innan 16 november

Kontakt

Shireen Sindi

Senior forskningsspecialist

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261
2023-11-09