DDKI - Datadriven forskning på KI

DDKI är ett universitetsövergripande initiativ för att främja datadriven forskning inom all medicinsk forskning och utbildning på KI.
Vi definierar datadriven forskning så brett på grund av storskaliga och komplexa data, avancerade analysmetoder och extensiva data- och beräkningsresurser för att besvara forskningsfrågor i framkanten av vetenskap.

Data science

DDKI-event

Den 29:e november 2022 kommer DDKI-initiativet att introduceras på ett evenemang med interaktivt program där bredden i pågående datadriven forskning kommer att visas, med tid för nätverkande, fika och paneldiskussion.

Alla intresserade KI-forskare är välkomna.

Läs mer och registrera dig här

Kontakt

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261