DDKI - Datadriven forskning på KI

DDKI är ett universitetsövergripande initiativ för att främja datadriven forskning inom all medicinsk forskning och utbildning på KI. Vi definierar datadriven forskning så brett på grund av storskaliga och komplexa data, avancerade analysmetoder och extensiva data- och beräkningsresurser för att besvara forskningsfrågor i framkanten av vetenskap.

Data science

1st June 2023: DDKI Symposium

Welcome to the 2nd DDKI Scientific symposium which includes:
• Showcase of DDKI research at KI
• Panel discussion
• Mingle and networking

Register here before 28 May 2023

Kontakt

Shireen Sindi

Senior forskningsspecialist

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261
2023-05-17