Clinicum: organiserat stöd till klinisk och translationell forskning

Bilden visar den centrala funktionens och nodernas förhållande till varandra.

Snabb fakta:

  • Clinicum-projektet startade under 2021 för att stärka kvaliteten på klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm
  • Verksamheten bedrivs via en central funktion samt lokalt via Clinicums noder - vårdgivarorganisationer i Region Stockholm och SLSO
  • Clinicum vänder sig till disputerade forskare som är anställda eller anknutna till någon av KI:s institutioner
  • Rådgivning är i dagsläget kostnadsfri för forskare

Om Clinicum

Clinicums noder

Kontakt på KI

Vänligen kontakta oss på clinicum@ki.se om du har frågor gällande Clinicums verksamhet eller aktiviteter.

Annica Dominicus

Operativt ansvarig för Clinicums centrala metodstöd

Sandra Eloranta

Projektledare för Clinicums implementering
2023-09-27