Bokningsregler för ANA Futuras mötesrum

Våra gemensamma mötesrum i ANA Futura har varit flitigt bokade under våren. Det är mycket bra att rummen används, men för att försäkra oss om att de används för rätt ändamål vill styrgruppen förtydliga de bokningsregler som gäller.

Regler för att boka ANA Futuras mötesrum

 • Utbildningsaktiviteter (såsom tentor, kurser, examinationer) får inte bedrivas i ANA Futuras mötesrum. Det finns andra lokaler avsedda för utbildning på Campus. Nytt är att tex rum Lagerlöf kommer att kunna användas på sikt, se information längre ned.
   
 • Grupper utanför ANA Futura får vistas i våra mötesrum, men det kräver att minst en person som sitter fysiskt i ANA Futura är värd för mötet och också deltar. Det finns grupperingar som har avtal med ANA Futura om att få använda mötesrummen, dessa undantas från denna regel.
   
 • Mötesrummen bokas i Outlook kalendern eller spontant på skärmen utanför rummet.
  • Glöm inte checka in på skärmen när du anländer till rummet (du har 10 min på dig att checka in från starttid), annars avbokas rummet.
    
  • När du bokar rummet, glöm inte säkerställa att du får ett mejl att rummet accepterar. Om rummet tackar nej, har nån annan hunnit boka rummet före dig. Viktigt att notera är att även om rummet tackar nej så ligger rummet kvar i din outlook bokning. Att mötesrummet är specificerat i din outlook bokning är mao inget kvitto på att rummet har blivit bokat, bara mejlet från rummet garanterar att bokningen har gått igenom.
    
 • Mötesrummen lämnas i städat skick.

Förutsättningarna för mötesrum Lagerlöf görs om

Styrgruppen ANA Futura har beslutat att ändra förutsättningarna för mötesrummet som heter ”Selma Lagerlöf” på plan 4 (i bibliotekets lokaler). Mötesrummet nyttjas sparsamt så till hösten kommer rummet hyras ut till timpris och bokas via TimeEdit. Rummet kommer att kunna användas för både vanliga möten och för utbildningsaktiviteter. Vi återkommer längre fram när överflyttningen till TimeEdit är färdigställd.

 

Vad gäller om jag som ANA Futura personal vill hyra rummet?

För ANA Futura personal som vill hyra rummet gäller även då uthyrning till timpris.

LF
Innehållsgranskare:
2022-10-24