Arkivering och diarieföring av forskningshandlingar

Att arkivera och diarieföra forskningshandlingar säkerställer att information om Karolinska Institutets forskning finns kvar och kan hittas över tid. Det är av betydelse för att lagar och regler ska kunna efterlevas, för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder, samt för att bevara Karolinska Institutets och den medicinska vetenskapens historia för framtiden.

Kontakta arkiv och registratur

Vid frågor om diarieföring av forskningshandlingar, kontakta registrator@ki.se.

Vid frågor om arkivering av forskningsdata, kontakta arkivet@ki.se.

En del av Karolinska Institutets institutioner har också lokala arkivarier som kan kontaktas för frågor om arkivering och diarieföring. I sådana fall finns mer information om detta under lokalt innehåll nedan.