Arbetsmiljöorganisation CLINTEC

Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud.

Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete - SAM.

Arbetsmiljögruppen

Ordförande

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@ki.se

Sekreterare/ansvarig skyddsrond

Monica Hagbok
monica.hagbok@ki.se

Administrativ chef/ Incidentrapportering

Pille Ann Härmat
pilleann.harmat@ki.se

Personalansvarig

 

Skyddsombud lab

Lisa-Mari Mörk
lisa-mari.mork@ki.se

Eleftheria Maria Panagiotou (enheten för obstetrik och gynekologi)
eleftheria.maria.panagiotou@ki.se 

Skyddsombud (administrativt)

 

Kemikalie- och- biosäkerhetsombud

Lisa-Mari Mörk
lisa-mari.mork@ki.se

Föreståndare för brandfarlig vara

Lisa-Mari Mörk
lisa-mari.mork@ki.se

Brandsäkerhetsansvarig

Åsa Catapano
asa.catapano@ki.se

Miljö- och hållbarhetsombud

Pauliina Damdimopoulou
pauliina.damdimopoulou@ki.se

Forskare

Olav Rooyackers
olav.rooyackers@ki.se

Miljö och klimat på CLINTEC

För att uppfylla KI:s strategi 2030 och bidra till nationella miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, har KI tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar klimatstrategin. Strategin tar hänsyn till KI:s betydande miljöaspekter (energianvändning, ny- och ombyggnation, kemikalier och kemikalieavfall, tjänsteresor, forskning och grundutbildning), och är uppdelad i åtta målområden med tydliga uppdrag för institutioner.

Här finner ni CLINTEC:s åtta målområden - Miljö och klimat på CLINTEC

Arbetsmiljö och hälsa på Karolinska Institutet

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Till Medarbetarportalen - Arbetsmiljö och hälsa 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID