Arbetsmiljöorganisation CLINTEC

Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud.

Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete - SAM.

Miljökoncept - Globe Glass i grön skog med solljus - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images

Miljö och hållbarhet vid CLINTEC

För att uppfylla KI:s strategi 2030 och bidra till nationella miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, har KI tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar klimatstrategin. Strategin tar hänsyn till KI:s betydande miljöaspekter (energianvändning, ny- och ombyggnation, kemikalier och kemikalieavfall, tjänsteresor, forskning och grundutbildning), och är uppdelad i åtta målområden med tydliga uppdrag för institutioner.

Här finner ni CLINTEC:s åtta målområden - Miljö och klimat på CLINTEC

Arbetsmiljögruppen

Kontakt: clintec-amg@clintec.ki.se

Ordförande

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@ki.se

Sekreterare/ansvarig skyddsrond

Monica Hagbok
monica.hagbok@ki.se

Ledamot

Christina Lindström
christina.lindstrom@ki.se 

Administrativ chef/ Incidentrapportering

Pille Ann Härmat
pilleann.harmat@ki.se

Personal/HR

Zainabou Päivärinta / Mathilda Schöfl
hr@clintec.ki.se 

Skyddsombud lab

Carina Eklund (enheten för eliminering av livmoderhalscancer)
carina.eklund@ki.se

Lisa-Mari Mörk (enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin)
lisa-mari.mork@ki.se

Eleftheria Maria Panagiotou (enheten för obstetrik och gynekologi)
eleftheria.maria.panagiotou@ki.se 

Kemikalie- och biosäkerhetsombud

Lisa-Mari Mörk
lisa-mari.mork@ki.se

Föreståndare för brandfarlig vara

Lisa-Mari Mörk
lisa-mari.mork@ki.se

Brandsäkerhetsansvarig

Åsa Catapano
asa.catapano@ki.se

Miljö- och hållbarhetsombud

Pauliina Damdimopoulou
pauliina.damdimopoulou@ki.se

Hälsoambassadörer

Camilla Lagheden
camilla.lagheden@ki.se

Matilda Schöfl
mathilda.schofl@ki.se

Frida Olsson
frida.olsson@ki.se

Ledamot

Emilie Hultin
emilie.hultin@ki.se

Arbetsmiljö och hälsa på Karolinska Institutet

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Till Medarbetarportalen - Arbetsmiljö och hälsa 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID
Åsa Catapano
2023-05-29