Skip to main content

2. Utlysning och annonsering

Informationsskyldighet

KI är som statlig myndighet skyldig att på lämpligt sätt informera om en lediga anställningar så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten. Alla våra annonser ska publiceras på myndighetens anslagstavla.

KI:s informationskanaler

Myndighetens anslagstavla

Elektronisk anslagstavla i receptionen i Aula Medica, Nobels väg 6.

ki.se

Jobba på KI på KI:s webbplats.

Ytterligare annonseringskanaler

För att få ökad spridning på annonsen har du möjlighet att välja fler annonseringskanaler.

Externa kanaler

Rekryterande chef eller rekryteringsansvarig väljer vilka externa kanaler som ska användas. I Varbi finns direktkoppling till de annonseringskanaler KI valt att använda. Du kan få rådgivning och prisuppgifter för annan annonsering utöver detta från Nowa, den kommunikationsbyrå som KI har avtal med. Skicka e-post till avropa@nowakommunikation.se eller använd deras bokningsformulär. För hjälp med grafik vid annonsutformning kontakta kommunikationsavdelningen.

Annonsering av doktorandplats

Generellt gäller att samtliga doktorandplatser ska tillsättas i konkurrens. Dessa omfattas med andra ord av informationsskyldigheten för statliga myndigheter men vissa undantag finns.

Ansökningstid

Ansökningstiden får inte vara kortare än tio dagar.

Språk vid annonsering

Annonsering görs normalt på svenska eller både på svenska och engelska. Om goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen kan du annonsera endast på engelska. Detta förutsätter att kunskaper i svenska inte är ett krav för att klara arbetet.

Urvalsfrågor

I Varbi finns möjligheten att använda urvalsfrågor som underlättar urvalsarbetet. De skrivs som fritext- eller alternativfrågor i samband med annonsutformningen i rekryteringssystemet. Om man använder urvalsfrågor finns även möjligheten av anonymisera samtliga kandidater.

Betyg och intyg

Begär alltid in och arkivera betyg på högsta avslutade utbildning för den kandidat som du anställer, till exempel bachelor-, master- eller doktorsexamen. Detta kan göras på två sätt:

  1. Genom Varbi kan du be alla kandidaterna att bifoga handlingar när de skickar in sin ansökan. Lägg till standardiserad urvalsfråga fyra, Filuppladdning.
  2. Begära kopior på betyg eller intyg vid intervjun eller vid senare tillfälle.

Se till att betyg eller intyg finns uppladdade i Varbi på den slutkandidat som blir erbjuden anställning.

Diarieföring

Annons och inkomna ansökningar ska diarieföras. Detta sker per automatiskt i diarieföringssystemet W3D3 genom Varbi när du tagit ut ett diarienummer.

När en sökande skickar in en ansökan om anställning vid en statlig myndighet är det en offentlig handling. Frågor om utlämnande av handlingar ska hänvisas till rekryterande institutions registratur.

Rekryteringsprocessen

  1. Förberedelse inför rekrytering
  2. Utlysning och annonsering
  3. Urval och intervju
  4. Beslut och mottagande