Skip to main content

1. Förberedelse inför rekrytering

Ett bra förarbete underlättar rekryteringsarbetet och minskar risken för felrekrytering.

Gör en analys av personalbehoven

Börja rekryteringsprocessen med att göra en behovsanalys av nuvarande personalbehov och framtida utmaningar. Analysen kan även innebära att ni ser över arbetsfördelningen som den ser ut i dag och omfördelar arbetet.

Läs mer

Mall för behovsanalys

Utforma en kravprofil

Kravprofilen beskriver vad som krävs av den sökande för att kunna klara av arbetet, till exempel:

 • Utbildning och andra formella kvalifikationer
 • Arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet
 • Specifik kunskap som krävs eller är önskvärd
 • Personliga egenskaper
 • Övriga krav

Det är viktigt att ni tänker igenom vad som är tvingande ska-krav eller meriterande bör-krav. Kravprofilen är central i hela rekryteringsprocessen och det är utifrån formuleringen i den som valet av kandidat ska motiveras.

Läs mer - det finns en mall för kravprofil i dokumentsamlingen nederst på sidan.

Att tänka på när du skriver kravprofilen

För att undvika diskriminering är det viktigt att tänka igenom så att kraven är motiverade. Är det till exempel nödvändigt att ställa krav på flytande svenska i tal och skrift? Är profilen formulerad utifrån föreställningar om kön, som riskerar att utesluta kvinnor eller män? Här är några andra saker som är bra att tänka på:

 • Ska-krav måste vara mätbara. Nivån av kunskap och kompetens måste kunna värderas.
 • Undvik onödiga och omotiverade villkor eller krav som utesluter individer.
 • Kravprofilen ska vara saklig och baserad på formella krav.
 • Leta inte efter en kopia av den som slutat. Undvik att kopiera meriter och egenskaper från den person som tidigare haft arbetet.
 • Specificera den kunskap arbetet kräver. Det är mer relevant och mindre exkluderande än att förutsätta att kunskapen bara kommer genom utbildning.
 • Det är viktigt att bestämma hur ansökningshandlingarna ska sorteras och att fortsatt urvalsarbete mäter det som är fastställt i kravprofilen.

Yrkestitel och BESTA-kod

Anställningens yrkestitel har betydelse bland annat för lönestatistiken. Använd den benämning som gäller för andra arbetstagare med samma arbetsuppgifter. Det är även bra att i ett tidigt skede definiera vilken BESTA-kod som är kopplad till befattningen.

Samverkan

Institutionen ansvarar för att samverkan sker enligt överenskommen rutin på institutionen enligt det lokala samverkansavtalet.

Annonsen - tillkännagivandet av en anställning

Den ska basera sig på kravprofilen och det är viktigt att informationen är tydlig och relevant, och att den ger ett positivt intryck.

Att nå och attrahera rätt medarbetare är en förutsättning för att rekryteringsprocessen ska bli lyckad. Utformningen av annonsen och val av annonseringskanaler är en stor del av detta. Annonsmallar för respektive tjänst finns i Varbi.

Läs mer

Tips vid utformning av annons i Varbi (pdf)

Rekryteringsprocessen

 1. Förberedelse inför rekrytering
 2. Utlysning och annonsering
 3. Urval och intervju
 4. Beslut och mottagande

Dokument