Möten ledning, kommittéer och gemensamt verksamhetsstöd

Mötestider för ledningen, kommittéerna och gemensamt verksamhetsstöd.

 • Administrativa chefer/avdelningschefer
 • Central samverkan
 • Kommittén för forskning
 • Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Konsistoriet
 • Prefekter
 • Rektors beslutsmöten
 • Universitetsförvaltning

Möten 2024

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
 • C4.Neurovetenskap
 • C6.Institutet för miljömedicin
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
CF
Innehållsgranskare:
2024-02-06