Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till fakultetsnämnd, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.

Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Mötestider

Beslutsmöten äger rum varannan tisdag kl. 8.30-10.00 (obs. avvikelser kan förekomma)

Datum för rektors beslutsmöten VT 2024. 

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari/Prorektor Martin Bergö
 • 5 mars/Prorektor Martin Bergö
 • 19 mars/Prorektor Martin Bergö
 • 2 april 
 • 16 april
 • 30 april
 • 14 maj
 • 30 maj/Prorektor Martin Bergö (obs. torsdag)
 • 11 juni
 • 25 juni/Prorektor Martin Bergö

Datum för rektors beslutsmöten HT 2024. 

 • 20 augusti
 • 3 september
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 15 oktober/Prorektor Martin Bergö 
 • 29 oktober
 • 12 november/Prorektor Martin Bergö 
 • 26 november
 • 10 december

Ärenden för beslut eller beredning

Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se. OBS. Vecka 19, 23 och 25 ska underlagen för mötet redan skickas in senast kl 9.30 måndagen före mötet pga helgdagar. 

Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.

Läs mer: slutberedning av ärenden inom GVS.

Sara Sigsjö

Samordnare
+46852487201
Profile image

Pernilla Witte

Internationell Koordinator
SS
Innehållsgranskare:
2024-05-07