Administrationen i Biomedicum

Du hittar den administrativa personalen från samtliga institutioner i Biomedicum i kvarter A3.

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Administrativ personal vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.  

Arkivarie

Lise-Lotte Wallin hjälper alla fem institutioner i Biomedicum med arkivering.

Karolinska Institutets IT Support

Manualer och information om IT-tjänster. 

IT-support finns på plats i Biomedicum, Solnavägen 9, Solna. Öppettider: 13.00-16.00 måndag till fredag. Gäller endast för IT-relaterade ärenden.

Kontakt information

Telefon: +46(0)8-524 822 22

Behöver du hjälp att lösa ett IT-problem är du välkommen att skapa ett supportärende via självserviceportalen. Här kan du också söka information om din fråga via ett stort utbud av självhjälpsartiklar.

Mer information på IT-support.

Utbilidningsadministration

CMB

FYFA

MBB

MTC

NEURO

Grund- och avancerad utbildning

Neuro´s kursadministration finns på Berzelius väg 3, våning 6.

Forskarutbildning

IL
Innehållsgranskare:
2023-11-23