Disputationer i ANA Futura

Disputation är målet för våra doktorander. I ANA Futura har vi fina lokaler för detta och vill nedan tipsa hur arrangemanget kan lösas på bästa sätt.

Disputationen

För själva presentationen finns dessa bra lokaler:
(Obs! Bokas i TimeEdit)

 • 9Q (100 platser)
  - ligger bara tvärsöver korridoren från ANA Futuras konferenslokaler på plan 9.
 • 4X (60 platser)
  - ligger på plan 4 i ANA 8. Ta A-hissen upp till plan 9 för firande efteråt.
 • 4Y (60 platser)
  - ligger på plan 4 i ANA 8. Ta A-hissen upp till plan 9 för firande efteråt.
 • 4Z (60 platser)
  - ligger på plan 4 i ANA 8. Ta A-hissen upp till plan 9 för firande efteråt.
 • 4U (150 platser)
  - ligger på plan 4 i ANA 8. Ta A-hissen upp till plan 9 för firande efteråt.

Firandet

Efter disputationen har vi följande förslag:

Boka rum: Von Behring för mat och mingel och för disputationskommitténs sammanträde boka rum: Steinman. Båda på plan 9. Boka alltid båda rummen i anslutning till kaffenoden vid disputationsfirande.

Dessa rum bokas via sin egen Outlook (kan endast bokas om man sitter fysiskt i ANA Futuras lokaler).

Mattorget

Här kan du läsa vad som gäller för tillställningar i Mattorget eller mötesrummen plan 9 i ANA Futura.

Vad gör vi om alla föreläsningssalar är upptagna?

Förslag om alla salarna på plan 4 och plan 9 skulle vara bokade. Boka Von Behring till presentationen, Steinman till disputationskommittén och ha stå-mingel i kaffenoden.

LF
Innehållsgranskare:
2024-01-25