Beredningsgruppen ANA Futura

Beredningsgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioner. Gruppen har som uppdrag att hantera frågeställningar både ur vetenskaplig- och administrativ synpunkt samt vara beredande till styrgruppen.

Institutionen för laboratoriemedicin

Profile image

Lars Frelin

Föreståndare
+46852483632
Profile image

Marjan Amiri

Laboratoriesamordnare
+46852483786
Profile image

Tommy Eklund

Tekniker
+46852483657
Profile image

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig
Profile image

Uwe Tietge

Professor/Sjukhuskemist
+46852483723
Profile image

Gustaf Ahlén

Projektledare
+46852483755

Institutionen för medicin, Huddinge

Profile image

Rageia Elfageih

Laboratorietekniker
Profile image

Tim Willinger

Senior Forskare
Profile image

Mari Gilljam

Biomedicinsk Analytiker

Institutionen för Odontologi

Nikolce Tudzarovski

Forskningssamordnare

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Vakant

Mötesdatum - hösten 2024

3 september – 10.00-11.30

9 oktober - 10.00-11.30

6 november – 13.00-14.30

4 december – 13.00-14.30

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
LF
Innehållsgranskare:
2024-06-19