Ekonomigruppen ANA Futura

Ekonomigruppen ANA Futura representeras av inflyttade institutioners ekonomer och har som uppdrag att se över de ekonomiska aspekterna i ANA Futura med tyngdpunkt på fördelning av kostnader mellan institutionerna.

Institutionen för laboratoriemedicin

Hermon Berhane

Sammankallande
08-524 836 77

På ANA Futura är jag ekonomirepresentant i ANA Futuras styrgrupp där jag går igenom budget/uppföljning samt prognos. Jag sammankallar, leder och driver arbetet i ANA Futuras ekonomigrupp samt hanterar ekonomin för faciliteterna: masspektrometri och Pre-GMP.

Institutionen för medicin, Huddinge

Johanna Sandelius

08-524 836 91

På ANA Futura hanterar jag ekonomin för frysfaciliteten och BSL3.

Institutionen för Odontologi

Pia Hägg Haraldson

08-524 883 43

På ANA Futura ansvarar jag för att fördela ut hyran till alla institutioner.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Toan Le

08-524 852 92

På ANA Futura ansvarar jag för att fördela avskrivningskostnader.

HB
Innehållsgranskare:
2024-04-02