Skip to main content

Utlysning av forskar-AT

Utlysning av forskar-AT sker två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Upp till tio forskar-AT-block tillsätts vid varje utlysningstillfälle om lämpliga kandidater finns.

Tider för utlysningen hösten 2019 är enligt nedan.

Höstens utlysning är öppen 29 augusti-12 september 2019. De högst rankade kallas till intervju och kontaktas den 26 september. Intervjuerna genomförs den 1 oktober 2019. Ansökan görs via Region Stockholms webbsida och länken publiceras här då utlysningen öppnar.

Deltagande sjukhus

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI. Allmäntjänstgöringen görs antingen på Capio S:t Göran (1 plats), Danderyds sjukhus (1 plats), Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge; 7 platser) eller Södersjukhuset (1 plats). Vänligen notera att utlysningen avser samtliga 10 platser och att sökande inte är garanterade att få plats vid ett särskilt sjukhus. Sökande anger i ansökan om man har preferenser rörande vid vilka sjukhus man helst skulle göra sin allmäntjänstgöring, och man försöker tillgodose dessa önskemål i största möjliga utsträckning.

Behöriga att söka

Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT. Den som erhåller forskar-AT ska vara registrerad doktorand på KI eller disputerad med aktiv forskningsverksamhet på KI samt ha tagit läkarexamen vid ansökningstillfället.

Ansökan

Ansökan görs i Karolinska Universitetssjukhusets ansökningssystem under ansökningsperioderna. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska men den sökande måste vara behörig till allmäntjänstgöring vilket inkluderar att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

En komplett ansökan ska innehålla:

 1. Ansökan.
  Ansökan för forskar-AT görs digitalt under ansökningsperioden. Nedanstående handlingar laddas upp som pdf:er i ansökningssystemet.
 2. Önskemålslista över vid vilka sjukhus man helst vill göra allmäntjänstgöring (lista samtliga sjukhus i rangordning alternativt informera om att du inte har några preferenser).
 3. Kortfattat forskningsprogram (högst 3 A4-sidor inklusive referenser) där planerat arbete under forskningsperioden redovisas.
 4. Intyg från handledare (gäller icke disputerade)
 5. Intyg från prefekt, avseende arbetsplats och sökandes planerade forskningsaktivitet
 6. Publikationslista (endast originalartiklar som är antingen publicerade eller accepterade för publikation)
 7. Kopia av examensbevis för läkarexamen
 8. Kopia av examensbevis för doktorsexamen (registrerade doktorander vid KI behöver inte skicka in antagningsbevis)
 9. Personligt brev
 10. CV
 11. Skriftliga referenser från tidigare/nuvarande anställning

Endast fullständiga ansökningar av behöriga sökanden behandlas. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag.

Följande delar av ansökan kommer att bedömas:

 • Genomförbarhet
 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet och potential
 • Den sökandes forskningsmeriter och potential
 • Integrering av forskning med framtida klinisk verksamhet
 • Den sökandes lämplighet/potential för klinisk tjänstgöring under forskar-AT

Utförlig beskrivning över vad som ingår i bedömningen för respektive kriterium.

Använd gärna detta som mall och checklista för din ansökan!

 

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se