Case 2 – OER Commons

Det här är ett exempel på hur du kan gå tillväga för att undersöka om någon annan redan producerat det undervisningamaterial du behöver.

Harold vill hitta material till sin kurs om blodsjukdomar. Han behöver en övning till sin lektion och hinner inte göra den själv just nu. Han tror att det kanske kan finnas någon fri resurs på nätet som han kan använda sig av. Gärna ett case som studenterna kan arbeta med.

Harold provar att söka i några öppna digitala lärresurser som han fått tips om. Han börjar med att söka i OER Commons, som innehåller internationella öppna digitala lärresurser och har mycket undervisningsmaterial att erbjuda en lärare.

På OER Commons första sida finns olika sökmöjligheter. I sökrutan längst till vänster skriver man in söktermer. Man kan också välja ämnesområde och utbildningsnivå.

OER Commons

Harold skriver in anemia i sökrutan längst till vänster och väljer sen undervisningsnivån College upper division som motsvarar högskolenivå.

Harold får upp flera resurser om anemi, men fastnar för  "A case of Iron Deficiency Anemia" som verkar mest intressant. Han klickar på resursens namn och får då tillgång till en sammanfattning av innehållet samt uppgifter om vem som står bakom resursen. För att se allt material klickar han på "View Resource".

Under "Condition of Use" står det hur materialet får användas. Han får då reda på att "teaching notes" och "test questions" inte är tillgängliga, men att han har tillåtelse att ladda ner caset och dela det med sina studenter.

Harold tycker att själva caset skulle passa bra in i hans undervisning. Det handlar om järnbrist, dess orsaker och behandling. Han bestämmer sig för att han inte behöver tillgång till undervisningsupplägget, utan att det räcker med caset.

ME
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-08-15