Case 1 – Googlesökning

Det här är ett exempel på hur du kan gå tillväga för att undersöka om någon annan redan producerat det undervisningsmaterial du behöver.

Hilda vill också hitta material som kan förbättra hennes kurssida. Hon börjar sin sökning med att skriva "eye anatomy" och sedan klickar hon för att öppna den avancerade söksidan i Google.

Avancerad Google-sökning

På den avancerade söksidan kan hon specificera vilka användarrättigheter hon vill att materialet ska ha. Hon väljer att söka efter material hon får använda utan att behöva kontakta upphovsmannen. Genom att titta igenom sökresultatet hittar hon en sida från ett universitet i Sydney, Australien, som demonstrerar ögonoptik med instruktiva animationer som hon vill dela med sina studenter.

Vanlig Google-sökning

I sin nästa sökning väljer hon att söka från Googles vanliga sökformulär. Hon skriver in termerna “open educational resources” och “ocular anatomy” i sökrutan. Träffarna i sökningen är rankade efter vad Googles sökmotor anser vara mest relevanta träffar först. Google ger också förslag på vetenskapliga artiklar och längst ner på sidan, relaterade sökningar, finns ett quiz om ögats anatomi. Hon klickar på länken och kommer då till ett onlinequiz. Hon tittar på licensen längst ner och ser att det är en creative commons licens. Hon  bokmärker sidan så att hon vid behov kan återvända dit.

Hon börjar öppna fler länkar från resultatlistan som till exempel OER commons, men hon hittar inte mycket material om sitt ämne där. Hon försöker med nästa länk som leder till en öppen kursbok, tillgänglig i PDF-format, om anatomi och fysiologi. Hon tänker att den kanske kan bli användbar, men hon vill helst hitta något material, kanske en video, där hon kan lägga till svensk text.

Hon provar två länkar till och – Eureka! Hon hittar en sida med just den video hon behöver, en 25 minuter lång film som beskriver linser, muskler, ben, skikt och receptorer. Hon öppnar filmen i Vimeo.com där den är publicerad och får tag på länken för att kunna bädda in filmen direkt i Canvas.

ME
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-08-15