Funktionsnedsättningar bland studenter på KI

Här listas de vanligaste funktionsnedsättningarna bland studenter som beviljas pedagogiskt stöd på KI, några med länkar där du kan läsa mer. För att beviljas pedagogiskt stöd krävs att funktionsnedsättningen är varaktig. För studenter med funktionsnedsättning är det extra viktigt med en tillgänglig undervisning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inklusive specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I den här gruppen återfinns 77% av studenter som beviljats riktat pedagogiskt stöd (av totalt 815 studenter, år 2023).

Dyslexiförbundet

Dyslexiföreningen

Om dyslexi på 1177

Riksförbundet Attention

Autism Sverige

Om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på 1177

Psykisk ohälsa (i bokstavsordning)

I denna grupp återfinns 9% av studenter som beviljats riktat pedagogiskt stöd (av totalt 815 studenter, år 2023).

Bipolär sjukdom

Depression

Posttraumatisk stress

Psykos

Självskadebeteende

Utmattningssyndrom

Ångestsyndrom

Mer om dessa tillstånd finns exempelvis på Riksförbundet för social och mental hälsa

Mind

Mindre vanligt förekommande funktionsnedsättningar bland studenter på KI

Hörselnedsättning

Unga hörselskadade

Hörsellinjen

Varför mikrofon? Hur fungerar en hörslinga? 

Hur låter det? Prova ljudmiljösimulatorn!

Stamning

Stamningsförbundet

Om stamning på 1177

Synnedsättning

Synlinjen

Rörelsehinder

Neurologisk sjukdom

Kroniskt smärttillstånd

Mag-/tarmsjukdom

Diabetes

 

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04