IPL - Aktiviteter

IPL-aktiviteterna kan användas som inspiration och modifieras efter situation.

Under 2023-2024 pågår ett arbete med att uppdatera innehållet i IPL-guiden.

Aktivitetskort

Aktivitetskorten är ett stöd för handledare att på ett strukturerat sätt initiera interprofessionella aktiviteter och underlätta för studenter att uppnå interprofessionella lärandemål. Korten är framtagna av Region Stockholms utbildningsråd.

Aktiviteter

  • Hembesök i primärvården 
  • Intravenös läkemedelsordination
  • Kommunikationsövning via telefon 
  • Mottagningsbesök Fysioterapeut- Läkare 
  • Mottagningsbesök på VC eller Rehab 
  • Nutrition 
  • Patientfallsseminarium i primärvården 
  • Patientsäker kommunikation 
  • Rond 
  • Skuggning av annan profession